Πιστοποιήσεις

Στο εργαστήριο παραγωγής του χυμού τηρούμε όλες τις οδηγίες υγιεινής κατά την διάρκεια χυμοποίησης και συσκευασίας. Όλες οι διαδικασίες μας είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με HACCP και ISO 22000. Χρησιμοποιούμε 100 % ανακυκλώσιμα υλικά, γυάλινα μπουκάλια, χάρτινα χαρτοκιβώτια, λιπαίνουμε τα δένδρα μας οργανικά με τις φλούδες του καρπού και τα σπόρια που περισσεύουν από την χυμοποίηση.

Η διαδικασία καλλιέργειας ακολουθεί παραδοσιακές μεθόδους, δίνοντας έμφαση στην φροντίδα και την ποιότητα.